Verne

Marinreparatørene har stått bak Nesodden hummerfredningsområde, arbeider for tiden med å utrede hummerfredningssone i Asker kommune, og er rådgivere i  flere prosesser rundt hummerfredningssoner i  Oslofjordområdet. Vi driver årlig prøvefiske i Nesoddtangen hummerfredningsområde, for å overvåke utviklingen av hummerbestanden der.