Bevare

Marinreparatørene har stått bak Nesodden hummerfredningsområde og har delvis vært på drivere for, og gjennomført utredning av to hummerfredningsområder i Asker kommune, og et i Oslo kommune. Vi arbeider for tiden med å utrede hummerfredningssone i Bærum.  Vi driver årlig prøvefiske i Nesoddtangen hummerfredningsområde, og bistår Sjøskolen i Asker og Naturbrukslinjen på Stabekk videregående med prøvefiske i Nordre Langåra hummerfredningsområde. Prøvefisket er viktig for å kunne for å overvåke utviklingen av hummerbestanden i fredningsområdene, og vi forsøker å få til prøvefiske i alle fredningsområder vi bidrar til å få vedtatt.  

Prosessen bak et vellykket fredningsområde for hummer innebærer både registrering av fiskeriatkivitet under hummerfisket, analyser ulike kartdata, og en prosess som tar hummerfiskere og andre interessenter med i på laget.  Marinreparatørene sitter med solid kompetanse og erfaring på dette, og bistår gjerne kommuner i dette arbeidet, enten ved å kjøre hele prosessen, eller som konsulenter, for å sikre en best mulig utredningsprosess. 
Ønsker du å vite mer om dette arbeidet finner du våre utredningsrapporter her.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.