Verne og bevare

Marinreparatørene har stått bak Nesodden hummerfredningsområde og har delvis vært pådrivere for, og gjen­nomført utredning av to hummerfredningsområder i Asker kommune, to i Bærum kommune, to i Nordre Follo kommune og et i Oslo kommune.

Vi driver årlig prøvefiske i Nesoddtangen hummerfredningsområde, og bistår Sjøskolen i Asker og Naturbrukslinjen på Stabekk videregående med prøvefiske i Nordre Langåra hummerfredningsområde.

Hummeren i Oslofjorden er svært sårbar, og trues av over­fiske og spøkelses­redskaper. Vi vet ikke hvilke følger det kan få dersom hummeren blir borte.

Prøvefisket er viktig for å kunne for å overvåke utviklingen av hummer­bestanden i fredningsområdene, og vi forsøker å få til prøvefiske i alle fredningsområder vi bidrar til å få vedtatt.

Prosessen bak et vellykket frednings­område for hummer innebærer både registrering av fiskeriaktivitet under hummerfisket, analyser ulike kartdata, og en prosess som tar hummerfiskere og andre interessenter med i på laget.

triplet_hummer

Marinreparatørene sitter med solid kompetanse og erfaring på dette, og bistår gjerne kommuner i dette arbeidet, enten ved å kjøre hele prosessen, eller som konsulenter, for å sikre en best mulig utredningsprosess.

Ønsker du å vite mer om dette arbeidet finner du våre utredningsrapporter her.

Miljøgifter

Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at de kalles dem miljøgifter. Disse stoffene er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer og har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller er svært giftige i miljøet. Målet er å stanse bruken av dem, og utslippene.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.