Daglig leder i Marinreparatørene, Lars Dalen. Foto: Christian Skauge

Myndighetene har gitt sprengstoffabrikken Chemring Nobel på Hurum tillatelse til å slippe ut 160 tonn nitrogen i Indre Oslofjord. Saken er unntatt offentlighet, men årsaken er kort forklart at fabrikken produserer kjemikalier som skal sikre norsk ammunisjonsproduksjon i årene som kommer.

Pressemelding fra Marinreparatørene, 7. mars 2024

Tillatelsen fører til en femdobling av dagens utslipp. Krigen i Ukraina og den spente verdenssituasjonen gjør at Norge må produsere mer ammunisjon for å unngå tomme lagre.

– Dette er svært dramatisk for fjorden, og går i helt gal retning. Samtidig er det 
umulig å ikke forstå og respektere avgjørelsen, sier daglig leder Lars Dalen i Marinreparatørene.

 

Marinreparatørene jobber med konkrete tiltak for å bedre havmiljøet i Indre Oslofjord, og er dypt bekymret for konsekvensene.

 

Det er allerede for mye nitrogen i Oslofjorden. Dette fører blant annet til gode vekstvilkår for uønskede trådalger – såkalt «lurv» – som kveler livet på grunna, og det kan føre til store algeoppblomstringer som reduserer oksygeninnholdet i fjorden.

 

Fra åpningen av Nesodden marine nyttehage i januar. Foto: Christian Skauge

– Miljøsituasjonen er allerede alvorlig, og større utslipp av nitrogen er absolutt det siste som trengs, sier Lars Dalen.

Et av hovedgrepene for å redde fjorden er en storstilt utbygging av renseanlegg som fjerner nitrogen. Det er kommunene som skal ta regningen, men store kostnader fører til at utbyggingstempoet blir altfor lavt.

– Etter denne avgjørelsen er det helt urimelig at ikke staten tar sin del av regningen 
for nitrogenrensingen i Oslofjorden, mener Dalen.

Utbyggingen av rensekapasiteten vil ta tid, mens de økte utslippene er rett rundt 
hjørnet. Derfor må man i mellomtiden intensivere andre miljøtiltak, som i alle fall lokalt kan dempe skadevirkningene fra noe.

 

Marinreparatørene dyrker taresporer i eget laboratorium på Nesoddtangen. Foto: Truls Øverland

Nylig lanserte Marinreparatørene Norges første marine nyttehage, et regenerativt akvakulturanlegg der det dyrkes sukkertare og blåskjell, som vil bidra til en netto positiv for fjorden.

– Marine nyttehager bidrar til å fjerne nitrogen, og produserer i tillegg mat. Det gir 
også de marine artene i fjorden et leveområde, forteller Dalen.

Han sier at dette langt fra er nok til å kompensere for den dramatiske økningen i 
nitrogenutslipp, men mener det bør satses på.

– Det er kanskje det mest effektive vi kan gjøre nå. Vi er klare til å sette i gang slike 
anlegg flere steder i fjorden, avslutter Dalen.

Om Marinreparatørene:

Marinreparatørene er en ideell organisasjon som jobber med konkrete miljøprosjekter lokalt i Indre Oslofjord. Hensikten er å bedre tilstanden til de marine økosystemene i fjorden på en kunnskapsbasert måte, i samarbeid med fagmiljøene. Prosjektene spenner over et bredt spekter fra opprydding, formidling, til vern og marin restaurering.

Kontaktpersoner:

Lars Dalen, lars@marinrep.no, tlf. 977 59 205
Christian Skauge, christian@marinrep.no, tlf. 948 33 283

Bildene kan benyttes fritt i forbindelse med omtale av saken. Ta kontakt for høyoppløselige bilder.