Undervisning

Marinreparatørene tilbyr ulike undervisningsopplegg under “Den naturlige skolesekken”, der vi legger stor vekt på å sy oppleggene sammen i tett samarbeid med skolene, basert på skolens ressurser og lokale problemstillinger. Marinreparatørene er en del av et ressursnettverk av skoler og eksterne aktører, som sammen med Naturfagsenteret arbeider for  finne gode pedagogiske modeller for undervisning i bærekraft med ekstere aktører.

Ambisjonen er å kunne tilby undervisningsmoduler innen de fleste av de områdene vi jobber med, og at elevene kan jobbe med reelle problemstillinger, der vi sammen finner svar og løsninger uten at det finnes en fasit.
Vi er med elever og lærere på feltarbeid i fjæra, studerer hva vi finner på labben, støper og plasserer ut revelementer sammen med elevene for å monitore hva som skjer, rydder strender og analyserer hva og fra hvor søppelet kommer fra. Vi jobber nå med å kunne ta elever med på prøvefiske på hummer, og integrere dyrking av tare, i undervisningsoppleggene.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.