Overskrift

Dette er ingressen. Den kan brukes på sider der man ønsker å fremheve noe helt i starten, men det er ikke påkrevet. Ingressen kan også brukes lenger ned for å fremheve f.eks. et utsagn.

Dette er den såkalte brødteksten. Det har lite med brød å gjøre, men det er det den vanlige teksten på en side kalles. Det er brukt fonten Montserrat i 17 punkts størrelse, som gir god lesbarhet både på en stor skjerm og på mobil.

Teksten kan med fordel deles opp i kortere stykker, enten ved å bruke dobbelt linjeskift som over, eller ved å bruke noen av elementene nedenfor.

Mellomoverskrift

Over ser du hvordan en mellomoverskrift kan brukes til å dele opp teksten og gjøre den mer luftig og gi bedre lesbarhet. Spesielt på mobil er det viktig å huske på at det ikke blir for lange tekstblokker uten en eller annen form for opphold/deling.

Vanligvis vil ca. 85% av leserne på siden se den via en mobil – noe å tenke på når man sitter på en stor skjerm for å lage designet!

Et triks er å bruke f.eks. en mellomoverskrift (eller et annet element) som bare vises på mobil, slik at teksten blir litt luftigere der.

Dette er en ganske kul boks med et bilde som sklir inn fra venstre, og en infotekst som er tilpasset både desktop, pad og mobil. Brukes med måte.

Xtareline
UND REV xxxx
Xskjell

Denne boksen er en variant av den over, men her er det teksten som sklir inn fra høyre. Den er også tilpasset mobil – men ikke overdriv antall bokser med bevegelse!

ill_miljøgifter

Miljøgifter

Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at de kalles dem miljøgifter. Disse stoffene er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer og har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller er svært giftige i miljøet. Målet er å stanse bruken av dem, og utslippene.

ill_sedimenter

Sedimentering

Sedimentering er en prosess der urenheter og partikler i vannet synker til bunnen. Partiklene kan stamme fra anleggsarbeider, trafikk, snømåking og andre kilder. Når det er mye partikler legger de seg som et lag på bunnen og kan kvele bunnlevende organismer og føre til oksygenmangel.

ill_temperatur

Temperaturstigning

Sedimentering er en prosess der urenheter og partikler i vannet synker til bunnen. Partiklene kan stamme fra anleggsarbeider, trafikk, snømåking og andre kilder. Når det er mye partikler legger de seg som et lag på bunnen og kan kvele bunnlevende organismer og føre til oksygenmangel.

ill_plastsøppel

Plast/marin forsøpling

Plast utgjør bare 10 prosent av verdens totale avfallsmengde, men står likevel for hoveddelen av den marine forsøplingen. Faktisk utgjør plast så mye som 85 prosent av søppelet i havet, ifølge FNs miljøprogram. FN estimerer også at det nå finnes mellom 75 og 199 millioner tonn plastavfall i havet vårt.

ill_fremmedarter

Fremmedarter

Plast utgjør bare 10 prosent av verdens totale avfallsmengde, men står likevel for hoveddelen av den marine forsøplingen. Faktisk utgjør plast så mye som 85 prosent av søppelet i havet, ifølge FNs miljøprogram. FN estimerer også at det nå finnes mellom 75 og 199 millioner tonn plastavfall i havet vårt.

ill_næringssalter

Næringssalter

Næringssaltene nitrogen og fosfor kommer hovedsakelig fra avløp og jordbruk og fører til overgjødsling av Oslofjorden. Dette  er en av hovedårsakene til oppblomstring av ettårige trådalger (såkalt “lurv”), som legger seg som et kvelende teppe over tang, tare og ålegress, som alle er viktige habitater. Overgjødsling kan føre til oppblomstring av plankton, som forårsake tilslamming og oksygensvinn.
ill_overfiske

Overfiske

Plast utgjør bare 10 prosent av verdens totale avfallsmengde, men står likevel for hoveddelen av den marine forsøplingen. Faktisk utgjør plast så mye som 85 prosent av søppelet i havet, ifølge FNs miljøprogram. FN estimerer også at det nå finnes mellom 75 og 199 millioner tonn plastavfall i havet vårt.

ill_inngrep

Fysiske inngrep

Plast utgjør bare 10 prosent av verdens totale avfallsmengde, men står likevel for hoveddelen av den marine forsøplingen. Faktisk utgjør plast så mye som 85 prosent av søppelet i havet, ifølge FNs miljøprogram. FN estimerer også at det nå finnes mellom 75 og 199 millioner tonn plastavfall i havet vårt.