Rydde

Trolig har vi til alle tider sett på havet som den store, magiske søppelkassen, og i en tid da befolkningen var spredt, og søppelet vårt like organisk som naturen selv, gjorde dette tilsynelatende ingen skade. Med industrialismen, byenes vekst, forsøpling og forurensning, derunder avfallsprodukter med mye gift og lang nedbrytingstid, har synet på havet som søppelkasse ført til ødelagte, og stedvis raserte havområder. Selv om vi i vår del av verden har redusert den synlige bruken av havet som søppeldynge, tilføres også havet her konstant nye giftstoffer og ny søppel.

Vi løser ikke problemet med forsøpling av havet kun ved å rydde. Det er en stor, global, men fullt ut gjennomførbar oppgave å reversere forurensingen, som verden nå har begynt å ta innover seg.

Rydding av havbunn og strandsone er allikevel bevisstgjørende, og det kan på lokalt plan redde dyre- og fugleliv.

Marinreparatørene har gjennom mange år utviklet sikrere og mer effektiv metodikk for rydding under vann, og det er denne metodikken som er lagt til grunn for Norges dykkeforbunds satsing på undervannsrydding, gjennom sine medlemsklubber over hele landet.

Marinreparatørene tok også initiativ til Før Fuglene Kommer, en strandryddeaksjon på senvinteren i hekkeområdene, som nå arrangeres over hele landet.

I tillegg er vi sekretariat for #NesoddenRydder, og ansvarlig for prosjektet «Snøret i bånn», som kartlegger omfang og konsekvenser av tapt fiskesnøre på havbunnen.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.