Rapporter

På denne siden finner du våre rapporter og utredninger om hummerfredningsområder i Indre Oslofjord. Sidene er foreløpig under oppbygging. Etter hvert vil vi også legge ut andre viktige og interessante rapporter som kommer fra andre kilder.

Hummerfredning i Bunnefjorden: Utredning av potensiale. Publisert i november 2023.

Hummerfredning i Bærum: Utredning og forslag. Publisert i februar 2023.

Hummerfredning i Oslo kommune: Utredning og forslag. Publisert i desember 2021.

Hummerfredning i Asker syd (Røyken og Hurum): Utredning og forslag. Publisert i januar 2021.

Hummerfredning i Asker: Utredning og forslag til fredningsområder. Publisert i februar 2020.

Miljøgifter

Noen kjemiske stoffer utgjør en så stor fare for helse og miljø at de kalles dem miljøgifter. Disse stoffene er lite nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer og har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller er svært giftige i miljøet. Målet er å stanse bruken av dem, og utslippene.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.