Om Marinreparatørene

Kan vi rehabilitere Indre Oslofjords skadde marine økosystemer?  Hvordan kan vi ta vare på økosystemer og artsmangfold samtidig som vi alle skal kunne bruke fjorden aktivt?

Dette er kjernen i hva miljøorganisasjonen Marinreparatørene arbeider med.

Marinreparatørene arbeider med konkrete miljøtiltak og prosjekter i sjøen, som både er utprøving, formidling og metodeutvikling på en gang. Prosjektene er ofte små, men med potensiale til å kunne oppskaleres og adopteres av andre.

Mye av fokuset vårt går på å sette frivillig innsats inn i en større sammenheng, og utvikle prosjekter der ulike grupper finner sammen rundt felles mål.

Prosjektene spenner fra ryddeaksjoner over og under vann, arbeid med hummerfredning, formidling rundt marin forsøpling og utpassering av kunstige rev og hummerhus.

Marinreparatørene er opptatt av å skape en felles forståelse for utfordringene i fjorden blant fjordens brukere, for sammen å kunne søke løsninger for å få tilbake noe av det rike livet fjorden en gang hadde.

Marinreparatørene ble tildelt Oslofjordprisen 2018 av Oslofjorden friluftsråd for vårt arbeid i Indre Oslofjord.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.