Hvorfor Indre Oslofjord?

Miljøet i havet trues fra mange hold, og de store utfordringene må løses med nasjonale og internasjonale grep og vedtak. Marinreparatørene konsentrerer arbeidet sitt til Indre Oslofjord. Her forklarer vi hvorfor.

Lokal innsats, global problematikk

Marinreparatørenes filosofi er enkel: Vi vil vise folk at engasjement lønner seg, uansett hvilket nivå man er på! Ved å jobbe lokalt, kan jobbe mer konkret og målrettet. Vi kan bygge lokale kontaktnett, og jobbe tett med kommuner og organisasjoner.

Vi jobber derfor med prosjekter på det helt lokale plan, her i indre Oslofjord.

Bare i kommunene som grenser mot Indre Oslofjord bor det over 1 million mennesker og befolkningen er ventet å øke betydelig i årene som kommer.

Status for fjorden

Indre Oslofjord er en terskelfjord, med begrenset bevegelse i og utskifting av vannmassene og er derfor langt mer sårbar og påvirket av lokal eksponering enn åpen kyst. Fjorden har gjennom årene fått merke konsekvensene av industrialismen og sterk befolkningsvekst.

Den har vært søppelplass, blitt eksponert for all slags gift, og endested for en hovedstads urensede kloakk.

Tiår med målrettet arbeid med utbygging av renseanlegg har gitt resultater, og vannkvaliteten i Indre Oslofjord er nå bedre enn hva den har vært under store deler av nittenhundretallet. Det marine miljøet Indre Oslofjord er imidlertid fremdeles sterkt preget av tidligere miljøsynder, og ser ikke ut til å restitueres av seg selv.

b4b34b48.jpg
Xhummer
382233811_10159049533646086_5607684955065816537_n

I tillegg kommer nye utfordringer, som økende havtemperaturer, mikroplast og konsekvensene av mer intense nedbørsperioder. Indre Oslofjord har også et omfattende fiskepress, hovedsakelig fra fritidsfiske.

Resultatet i dag er en fjord med økosystem som sliter, og som er langt fra sin opprinnelige naturtilstand. Her kan du lese hva forskere på Havforskningsinstituttet skriver om tilstanden i fjorden.

Verdien av fjorden

Gode rekreasjonskvaliteter i nærområdene vil bli få stadig større betydning og fjordens rolle vil bli enda viktigere enn i dag.

Dette innbefatter også verdien av et rikt liv under havoverflaten, enten det er for å dykke, for å fiske, eller bare fornemmelsen av å være omgitt av et rikt, fungerende økosystem. Selv om verdien av livet i Indre Oslofjord primært ligger på rekreasjonsaspektet, har også yrkesfiskerne en viktig rolle. Fjorden har i alle tider hatt yrkesfiskere, men dag er det kun en håndfull igjen.

De er viktige, både som representanter for en av våre mest sentrale primærnæringer, men også fordi de er bærere av viktig kunnskap om fjorden, både historisk og gjennom sitt daglige virke.

Samlet fokus mot felles mål er viktig

Sportsfiskere, fritidsfiskere og yrkesfiskere har ulik oppfatning av hvordan knappe ressurser bør fordeles. En klar målsetning bør være å flytte fokus fra interessekonflikter til å diskutere felles mål:

At fjorden får tilbake noe av det rike livet den en gang var kjent for. De ambisiøse utfordringene vi må finne løsning på er:

  •  
  • Hvordan man skal få tilbake noe av det rike livet Indre Oslofjord en gang var kjent for?
  • Hvordan sikre et rikt marint liv samtidig som fjorden brukes aktivt av en stor mengde brukere?


Vi tror at raserte økosystem kan hjelpes i gang igjen, og har en visjon om en ren, frodig og artsrik indre Oslofjord, som byr på gode rekreasjons- og naturopplevelser, enten man bader, dykker, er ute og fisker til middag, eller bare koser seg i båt.

Du kan lese mer om våre konkrete prosjekter, og våre planer her.

Fredningsområder for hummer er et av virkemidlene for å bevare livet i Oslofjorden. Les mer om vårt arbeid med dette her.