Hvem er vi?

Lars Dalen

Selvdiagnostisert med langt framskredet nautofili. Utdannet sivilarkitekt, med en svært variert blanding erfaring og kunnskap i sekken, fra politikk, visuell formidling, praktiske fag, og til entreprenørskap. Har en ukuelig tro på styrken i lokalmiljøene og frivillighet, og har lang erfaring som dugnadsgeneral.  Problemer er utfordringer, som skal finnes løsninger på. Da han begynte med fritidsdykking i voksen alder, ble han raskt fascinert av miljøet under vann. Samtidig ble erkjennelsen av at mye av miljøet under vann i hans nærområde, Indre Oslofjord lå nede for telling. Han innså at utfordringen ved å få tilbake det engang så rike livet i fjorden ville innebære langt mer enn begrenset  områdevern.

Arbeid med rydding av avfall under vann, og prosjektering av kunstige rev, førte etterhvert til at han i 2014 stiftet Marinreparatørene.
Lars har en finger med i det meste Marinreparatørene foretar seg, er et oppkomme når det gjelder å komme opp med nye konsepter og ideer. Han har derfor det meste av ansvaret for at Marinreparatørene kan være noe overlesset av oppgaver og prosjekter.

Lars Dalen 
lars@marinrep.no

Henning Røed
henning@marinrep.no

Henning Røed

Marinbiolog med hjerte for det som lever i havet. Har vokst opp med far i marinen, så har tilbrakt barndommen med å flytte kysten rundt fra Horten i sør til Bodø i nord.  Vokst opp i båt og på brygger og har arva fiskegalskapen. Tok oppgave på brisling og sild ved UiO og har bred marin arbeidserfaring gjennom 40 år. Fra blant annet fiskerisjefskontor i Rogaland, Statens forurensningstilsyn og WWF. Glad i å skrive bøker (Foreløpig fem bøker: Fiskehistorier og fire barnebøker om det utrolige livet i havet) og i å skrive artikler og innlegg om hav, fisk, fiskeoppdrett og fiskerier. Var sentral i stiftelsesprosessen og oppstarten til Sabima.
Har reist mye og sett mange hav og også fulgt et korrallrev, der 90 prosent er blitt ødelagt i løpet av de siste 25 årene.
Er opptatt av at nye generasjoner forstår viktigheten av rene og levende hav og at hav er både opplevelser og også et viktig levebrød for fremtiden.
Henning har ansvar for Marinreparatørenes undervisningsopplegg.

Cathrine Nordsveen

Cathrine er utdannet Marinbiolog fra UiO. Etter mange års fravær fra faget, har hun vendt tilbake til havet, elementet hun alltid har hatt en dragning mot. Eller i alle fall en liten bit av det, Indre Oslofjord. Mange års praksis innen naturterapi har gitt henne solid erfaring med hva som skjer når en organisme er i ubalanse, noe hun mener er situasjonen for store deler av havet i dag. 
Cathrine har ansvar for prøvefisket på hummer og prosjektet «Snøret i bånn» der vi kartlegger omfanget og effekten tapte fiskesnører har for livet i havet. 

Cathrine Nordsveen
Cathrine@marinrep.no

Andrine Halvorsen
Andrine@marinrep.no

Andrine Halvorsen

Nyutdannet marinbiolog fra Universitetet i Oslo, der hun skrev master om marin adferd hos anadrom laksefisk. Med et livslang lidenskap til biologi og et brennende ønske om å bidra positivt til både de globale og lokale marine problemene verden står overfor i dag. Havet og alt som lever i det har alltid fascinert henne. Med global oppvarming, marin forsøpling og overfiske stående som store og reelle trusler mot livet i havet i dag, håper hun å kunne bruke den interessen til noe nyttig. Andrine er glad i å reise og tilegne seg kunnskaper fra forvaltningsprosedyrer i andre deler av verden, og tok bl.a. deler av utdannelsen sin i Australia og på Svalbard.

For tiden arbeider hun med hummerfredningsprosjekter i Marinreparatørene.

Judith Hazes

Judith har sin oppvekst i Nederland, i en naturinteressert familie og emigrerte tidlig i tyveårene til Norge for å ha naturen tettere innpå seg. Hun har en 3-årig utdanning i sosialpedagogikk fra Nederland og bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Norge. Hun brenner først og fremst for å få folk til å forstå hvilken fantastisk natur vi har rundt oss, og om viktigheten av å ta vare på den. Hun er glødende opptatt av kampen mot marin forsøpling.
Judith er prosjektansvarlig for #NesoddenRydder, og Før Fuglene kommer på Steilene, og er uunnværlig til å holde orden på mye av det praktiske på ulike ryddeaksjoner.

Judith Hazes
Judith@marinrep.no

Ulrik Håheim Johnsen
ulrik@marinrep.no

Ulrik Håheim Johnsen

Ulrik er nyutdannet marinbiolog fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet en masteroppgave om bentiske makroalger i et eutrofiert område av Oslofjorden. Før dette, studerte han medisin i Ungarn, men valgte etter hvert å bytte studieretning til biologi. Ulrik har alltid vært fasinert av natur og dyr, spesielt livet i havet. Han har derfor mange hobbyer som er sentrert rundt naturopplevelser, noe som gjør at han er spesielt glad i feltarbeid. Han ønsker å bidra til bærekraftige og kunnskapsbaserte løsninger som minimerer negativ menneskelig påvirkning på akvatiske miljø. 

 

For tiden arbeider han med hummerfredningsprosjekter og har ansvar for prosjektet «snøret i bånn» der vi kartlegger omfanget av tapt fiskesnøre i Oslofjorden. Han utfører også forskjellige oppdrag ved bruk av ROV.