Hummerstatistikk

Foto: © Eva Farestveit, Havforskningsinstituttet

Marinreparatørene har siden 2017 hatt årlig prøvefiske på hummer i Nesodd­tangen hummerfrednings­­område og i et referanseområde utenfor Snarøya.

I tillegg tilrettelegger vi for prøvefiske i Asker (Nordre Langåra fredningsområde) og i Bærum (Gåsøya fredningsområde), som utføres av Sjøskolen i Asker, Natur­brukslinja på Stabekk videregående skole og Sjøholmen Maritime Senter i Bærum. 

Hummeren blir kjønnsbestemt, målt og fotografert før den slippes ut igjen, og alt av bifangst blir reg­istrert. Hensikten er å doku­mentere effekten av fredningen, og resultatene taler for seg selv: Siden 2017 har Nesoddtangen frednings­område hatt mer enn en tredobling av antall hummer registrert.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.