Historien bak Marinreparatørene

Sjønomader fra havområdet utenfor Thailand og Myanmar var med å legge grunnlag for det som ble Marinreparatørene . På forsommeren 2013  jobbet Lars Dalen og Hans Kristian Arnstad med et kunstig rev-prosjekt, på Svestad, Nesodden.
Et annet sted på Nesodden arbeidet filmskaperne Runar Wiik og Mette Cheng Munthe-Kaas med å ferdigstille dokumentaren No Word For Worry om Mokenfolket, en av de aller siste representantene fra en stor sjønomadisk folkegruppe. Hovedpersonen Hook og broren Ngui var på Nesodden for å bistå med etterarbeidet. Da de hørte om revprosjektet, hadde de lyst til å bidra med noe.
De foreslo å lage en «Bamboo Island», en tradisjonell måte for å øke havets produktivitet. Det er opprinnelig en lang line, fra sjøbunnen, med buketter av palmeblader bundet til lina med jevne mellomrom. Palmebladene får raskt en påvekst av mikroorganismer og alger og tiltrekker seg fisk.
En norsk marinbiolog, foreslo å bruke sukkertare på line, istedenfor, og dermed var planen i boks. Tarelineprosjektet kan leses om her, her og her.
Prosjektet ble mer enn en artig stunt. Dagen etter at lina var på plass, sto det plutselig stor torsk rundt taretauet. Fisk  av en størrelse vi ellers sjeldent så på Svestad. Hva var det med sukkertaren som var så attraktivt?
Samtidig som miljømyndighetene druknet revprosjektet i dokumentasjonskrav, kom tanken om å kunne prøve ut ulike mindre tiltak på flere steder i fjorden. Vi ønsket å jobbe med miljøet i fjorden på flere fronter, og lære mer om hva som kunne få tilbake noe av det livet fjorden en gang rommet og vise dette fram.
Marinreparatørene ble stiftet 04.09.2014 ombord på seilbåten s/y IRA.
Du kan lese mer om  Mokenfolket og om filmen No Word for Worry på Project Moken

Fra Marinreparatørenes stiftelsesmøte, 04.09.2014, ombord på sy IRA.
Fra venstre: Runar Jarle Wiik, Hans Kristian Arnstad og Lars Dalen.

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.