FNs bærekraftsmål

I FNs bærekraftsmål for hav og marine ressurser, står det blant annet:  “Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive.” Marinreparatørene arbeider på et lokalt plan for å oppfylle dette, og har som målsetning å gjøre visjonen om en sunnere og mer produktiv fjord til felles for alle brukere av fjorden. Les mer om FNs bærekraftsmål her

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.