Nå samler vi blåskjellyngel

Blåskjell kan filtrere enorme mengder vann, og passer godt sammen med sukkertare i en marin nyttehage. Nå samler vi inn yngel fra en rekke steder i Indre Oslofjord.

Menneskeskapt støy i havet: En trussel mot marint liv

Menneskeskapt støy har blitt en betydelig trussel mot livet i havet de siste tiårene. Støy fra skipstrafikk, seismikk, olje- og gassutvinning, militæraktiviteter og annen menneskelig aktivitet forurenser havets akustiske landskap og har en rekke negative effekter på marint liv.

Kartlegger marint liv i Indre Oslofjord

Bli med Oslo Havn, Marinreparatørene og Urban Ocean ut på fjorden når vi setter ut tareliner og blåskjellstrømper ved Grønlia og Filipstad. Målet er å forbedre vannkvaliteten og bidra til mer liv i Oslofjorden.

Marinreparatørenes årsmelding 2023

Marinreparatørenes årsmelding for 2023 er offentliggjort. Her kan du lese mer om hvem vi er, hvilke prosjekter vi har jobbet med det foregående året og planene våre fremover.