Vi tror fjorden kan repareres...

Hva gjør vi?

RYDDE

Fjorden er full av forskjellig type søppel og skrot som på ulikt vis kan skade miljøet…

BEVARE

Vi trenger områder hvor marine bestander skal kunne bygge seg opp…

REPARERE

Fjorden mangler i dag gode leveområder for marint liv.  Da må man inn med tiltak…

BARN OG UNGE

Hvordan kan barn og unge få et aktivt forhold til fjorden? 

Undervisning

Vi tilbyr undervisningsopplegg innen marin bærekraft, og jobber med en rekke skoler…

FNs bærekraftsmål

Alt vi jobber med dekkes av punkt 14 i FNs bærekraftsmål…

Prosjektene våre finansieres av:

Kan vi holde kontakten?

Vi er travle med å reparere fjorden
og lover å ikke plage deg unødig med nyhetsbrev.
Men av og til vil vi gjerne fortelle deg hva som foregår.