Trolig har vi til alle tider sett på havet som den store, magiske søppelkassen, og i en tid da befolkningen var spredt, og søppelet vårt like organisk som naturen selv, gjorde dette tilsynelatende ingen skade.
Med industrialismen, byenes vekst, forsøpling og forurensning, derunder avfallsprodukter med mye gift og lang nedbrytingstid, har synet på havet som søppelkasse ført til ødelagte, og stedvis raserte havområder. Selv om vi i vår del av verden har redusert den synlige bruken av havet som søppeldynge, tilføres også havet her konstant nye giftstoffer og ny søppel.

Vi løser ikke problemet med forsøpling av havet kun ved å rydde. Det er en stor, global, men fullt ut gjennomførbar oppgave å reversere forurensingen, gitt at verden er villig til å ta problemet inn over seg.
Rydding av havbunn og strandsone er allikevel bevisstgjørende, og det kan på lokalt plan redde dyre- og fugleliv.

Marinreparatørene ønsker å bidra til å organisere effektive undervannsoppryddinger, og har også utstyr for å gjennomføre dette.

Vi samarbeider med Strandryddedagen, og vil rapportere avfallet vi tar opp til strandryddedagens nasjonale oversikt over marint søppel.

Det er få steder man kan dykke og betrakte helt uberørt havbunn. Det er former for søppel nesten overalt, og med så mye å ta av er det viktig å vite hvor, hvorfor og hva man rydder.
Rydder man kun for at det skal se pent ut, når man ikke over det viktigste.
Plast og andre syntetiske materialer, bilbatterier, dekk ol.bør ryddes over alt man kommer over dette.

Jernskrot er derimot ikke nødvendigvis skadelig i seg, og går tilbake til naturen etter noen år.
Undenfor brygger og sund eller steder der det fiskes fra land og settes garn og teiner kan det være viktig å også fjerne dette, for å unngå at fiskeredskap setter seg fast, og fører til spøkelsesfiske.

Marinreparatørene er svært opptatt av spøkelsesfiske, og tar opp forlatte teiner, garn og ruser når vi finner, eller blir tipset om dette.
Vi er også på konstant søk etter mer effektive metoder for å finne, og ta opp forlatt redskap på en effektiv måte.