Indre Oslofjord bærer mange steder preg av tilmudring, og fjorden har lite tang og tare som utgjør viktige leveområder for fisk og smådyr. For å dra en parallel til land kan man si at tareskogen er fiskens barnehage, og når barnehagene legges ned forsvinner også grunnlaget for bl.a torsk, sei og lyr. Det er flere og sammensatte grunner til at tang og tare (eller makroalger som de kalles på fagspråket) har gått så kraftig tilbake i Indre Oslofjord.
Høye vanntemperaturer, begrenset lysgjennomslipp / sikt, nedbeiting av kråkeboller og at andre, mindre artsrike algetyper somtrådalger  etablerer seg der taren har stått, og hindrer reetablering er noen av hovedårsakene.

Vi har sett hvordan et enkelt tau med sukkertare tiltrekker seg fisk, og vi ønsker å sette ut tareliner og tarenett ulike steder i fjorden for å kunne studere effekten av dette. Er det mulig å få tilbake tareskogen i fjorden?

Vi vil i løpet av 2015 plassere ut flere rammer med tarenett og tareliner på ulike steder i fjorden, for å få mer erfaring med dette.

Vi samarbeider også med foreningen undervannshus som arbeider med å realisere Svestad Undervannspark, og enkelte av tarenettene vi kommer til å sette ut vil havne her.

Fisk trenger skjulesteder, noe som det mange steder er lite av i indre Oslofjord. Utsetting av kunstige rev kan ha stor effekt på den marine faunaen, og Marinreparatørene har konstruert et revelement basert på svinn fra betongelementindustrien. Håpet er å kunne teste dette ut i løpet av 2015.

All erfaring og kunnskap  vi i Marinreparatørene skaffer oss vil bli gjort tilgjengelig på disse sidene, og de designløsninger og metoder vi utvikler vil være fritt tilgjengelig for alle å benytte.