Marinreparatørene er en frivillig miljøorganisasjon som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak i sjøen, og som arbeider for å spre informasjon om miljøet under vann og viktigheten av å rehabilitere skadde marine økosystemer.
Eksempel på slike tiltak er: Utplassering av kunstige rev, arbeidet for å etablere  hummerfredningsområder, drive prøvefiske etter hummer, rydding av havbunn, utvikling av metodikk for lokalisering, prioritering og rydding av miljøskadelig søppel på havbunnen, samt utsetting av hummerhus, og utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for ungdom og videregående skoler om livet i havet.
Marinreparatørene jobber lokalt i Indre Oslofjord, men har også som målsetting at arbeidsmetoder og prosjekter skal kunne adopteres av andre og skaleres opp.

Marinreparatørene jobber tett både med kommuner, fagmiljøer og andre organisasjoner, og ønsker å arbeide på lag med alle brukerne av fjorden.