Miljøet i havet trues fra mange hold, og de store utfordringene må løses med nasjonale og internasjonale grep og vedtak. Marinreparatørenes filosofi er enkel, og vi vil vise folk at engasjement lønner seg, uansett hvilket nivå man er på. Vi jobber derfor med prosjekter på det helt lokale plan, her i indre Oslofjord.

Hvilken vei går miljøet i fjorden? Vi tror det er mulig å påvirke.
Hvilken vei går miljøet i fjorden? Vi tror det er mulig å påvirke.

Indre Oslofjord er både vår lokale fjord, og det vi mener er en av Norges viktigste sjøområder. Viktig fordi dette er det nærmeste sjøområdet til opp mot 1,5 millioner mennesker, og et sentralt rekreasjonsområde for mange.

Fjorden er renere enn på mange år, men lider under mange år med tilslamming og forurensning. Store områder har lite marint liv, spesielt om man sammenligner med hvordan det var på begynnelsen av 1900-tallet. Vi tror at raserte økosystem kan hjelpes igang igjen, og har en visjon om en ren, frodig og artsrik indre Oslofjord, som byr på gode rekreasjonsopplevelser, enten man bader, dykker, er ute og fisker til middag, eller bare koser seg i båt.