Om oss

“Jovisst kan fjorden repareres, sleng over taretrekkeren!”

Marinreparatørene er en frivillig miljøorganisasjon som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak i sjøen, og som arbeider for å spre informasjon om miljøet under vann og viktigheten av å rehabilitere skadde marine økosystemer. Eksempel på slike tiltak er: Utplassering av kunstige rev, arbeidet for å etablere  hummerfredningsområder, drive prøvefiske etter hummer,…